juni 12, 2024
Webbseminarium allt mera populär metod

Webbseminarium allt mera populär metod

I en digital vardag pågår mer och mer över internet och det blir allt vanligare och accepterat att allt inte har fysisk närvaro. I samband med Covid-19 har samhället blixtsnabbt behövt anpassa sig till distansering och nya former att “träffas”.

Traditionella lärmetoder och konferenser har utmanats i och med detta. Genom att ha begränsat möjlighet till fysisk närvaro har mängder av digitala plattformar för digital närvaro fått stort genomslag. Att mötas digitalt har blivit allt vanligare och på kort tid även socialt accepterat.

Det har även möjliggjort för skolor och företag att nå ut till grupper och individer trots begränsningar i vardagen och restriktioner på hur vi får och kan mötas.

Det innebär ett webbseminarium

Ett webbseminarium är en virtuell mötesplats för flera deltagare som syftar till att höra och se en presentation om ett visst ämne. Det kan genomföras på olika sätt beroende på vad man avser att uppnå med sitt webbseminarium.

För en skola kan ett webbseminarium genomföras som en lektion där närvaro-möjligheten är begränsad eller lärare och talare befinner sig på annan plats än eleverna. Detta kan möjliggöra för bredare lärande eller större möjligheter för inbjudna gäster att deltaga.

För ett företag kan ett webbseminarium vara flera olika kanaler beroende på syftet med seminariet. Först och främst kan det ju delas upp beroende på om seminariet riktar sig internt eller externt. Internt syftar till att informera en organisation eller grupp i ett företag medans externt riktar sig till en annan publik för att informera eller sälja en produkt.

Innehållen i ett webbseminarium kan skilja sig mycket åt och det är viktigt för den som genomför ett sådant seminarium att välja hur genomförandet skall ske. Ett webbseminarium tillåter ju en större publik utan att för den saken skull ha en jättestor lokal.

Hur genomförs ett webbseminarium?

Som det låter genomförs ett sådant seminarium på webben. Företag planerar gärna in webbseminarium vid lansering av en produkt eller en tjänst och kan då nå en bred publik.

Det kan såklart också genomföras som en introduktion av en produkt eller tjänst till en väl utvald grupp människor. Webbseminarium kan också genomföras inom organisationer för att förklara och beskriva nyheter eller strategier för personal i företaget och då kunna nå stora delar av organisationen på samma gång.

Fördelarna med webbseminarium är många, men nackdelar finns såklart också. Du skall aldrig förringa kraften av att fysisk träffas, men för många syften och anledningar kan det vara mycket bra. Det påverkar dessutom både ekonomi och miljö positivt.