mars 4, 2024
Så förhandlar du din lön med chefen

Så förhandlar du din lön med chefen

Att vara väl förberedd när du ska förhandla din lön med chefen är av största vikt. Om du vill få det resultat du önskar så är det väldigt bra att vara ordentligt påläst och ha ryggsäcken full med bra argument. Förbered dig väl genom att sätta dig ner och reflektera över vad du själv vill uppnå – hur högt ska du lägga ribban och vad är det minsta du kan acceptera.

Förbered dig noga

Tänk noga igenom vad det för egenskaper och kunskaper du har som är dina konkurrensfördelar. Vilka är dina styrkor? Skriv gärna ner några konkreta fall där du på ett föredömligt sätt kunnat bidra till företaget med dina kvalifikationer.

Att med verkliga exempel kunna motivera hur du bidragit till att företaget går bättre är lysande. Du kan t ex påvisa hur du tagit hem en stor affär eller hur du kunnat göra så att ni sparat en summa pengar. Du kanske också kan redovisa hur ni med hjälp av dina insatser kunnat öka försäljningen.

När du väl presenterat de fakta du samlat ihop som underlag för ditt lönesamtal kan du framställa ditt önskemål på den lön du har tänkt dig. Förbered dig också på att du kanske får ett direkt nej eller ett motbud av din chef. Om du får ett direkt nej på att få en löneförhöjning med ett visst belopp, så kan det löna sig att du redan förberett dig på detta. Då kan du i stället föreslå något passande alternativ till att få en ökning i pengar.

Mera värde - inte bara pengar

Kanske några extra dagar semester tillför lika mycket värde för dig som pengar. Finns det inte utrymme i företaget för stora förmåner eller löneökningar så kanske du kan få jobba hemifrån några dagar i veckan. Då spar du både restid och reskostnader, vilket också är värt en hel del i pengar.

Att få ersättning för ett gymkort är också något som kan gagna alla och inte borde vara helt omöjligt att förhandla sig till. Olika typer av service i hemmet kan du kanske också tänka sig, om möjligheten finns till detta inom ditt företag.

Hur du än kommer i mål i en löneförhandling, så är det viktiga att du varit väl förberedd. Har du plockat fram de argument och önskemål som du har, då har du också gjort så gott du kunnat. Förhoppningsvis kommer du då att bli nöjd och känna dig väl tillfreds med resultatet av din löneförhandling.